Leid met Lef!

Donderdag 12 september 2019, Planetarium Amsterdam

Inschrijfgeld 45,- euro, na 1 juli 55,- euro

Voor inschrijven klik hier

De verpleegkundige en verpleegkundig specialist heeft binnen de oncologie een essentiële rol, die van belang is voor het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. De specialistische zorg voor en behandeling van patiënten met verschillende tumorsoorten is vaak zeer complex. Samenwerking met collega’s en andere disciplines is hierbij zeer belangrijk.  De verpleegkundige en verpleegkundig specialist streeft ernaar te zorgen, dat de patiënt zich gezien en gehoord voelt. Kennis van een breed palet aan oncologische ziektebeelden en therapieën, maar ook vaardigheden op het gebied van psychosociale begeleiding zijn van belang. Dit vraagt van de professional om extra gefocust te zijn op het zoeken naar de balans tussen nabijheid en afstand, zelfreflectie, en op het signaleren en bespreekbaar maken van (ethische) vraagstukken. 
Tijdens dit symposium wordt de belangrijke rol van de verpleegkundige en verpleegkundig specialist belicht en wordt benadrukt op welke wijze invloed kan worden uitgeoefend op zowel de zorg dichtbij als daarbuiten. 
Afsluitend zal gezorgd worden voor soep en broodjes.?Wij hopen u te mogen welkomen op deze inspirerende middag. 
Namens de symposiumcommissie,
Gea Westerhof
Afdeling Medische oncologie
Amsterdam UMC, locatie VUmc 
 

Klik hier voor de flyer met nadere informatie


Programma:
13.30 uur ontvangst en inschrijving
14.00 uur Opening Raad van Bestuur Amsterdam UMC, Dr. Karen Kruijthof
Dagvoorzitter: Suzanne Metselaar, onderzoeker en universitair docent, ethicus, Amsterdam UMC, VUmc
14.10 uur Voorkom dat leiden lijden wordt: leidt!
Prof.dr. Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg, UMC Utrecht
14.40 uur Seksualiteit en kanker. Wat je altijd al wilde weten maar niet durfde te vragen
Corien Eeltink, verpleegkundig specialist (MANP), aandachtsgebied hematologie en seksualiteit bij hematologische maligniteit, Amsterdam UMC locatie VUmc
15.10 uur Reflectie (bege)leiden als het lastig wordt
Dr. Suzanne Metselaar, onderzoeker en universitair docent, ethicus, Amsterdam UMC, VUmc
15.40 uur Pauze
16.10 uur Eind goed, al goed? Over palliatieve zorg
Dr. Sander de Hosson, longarts met specialisaties longkanker en palliatieve zorg, Wilhelmina Ziekenhuis en auteur van het boek 'Slotcouplet'
16.40 uur De kracht van 'het andere gesprek ....', positieve gezondheid in de praktijk
Bert van Rixtel, verpleegkundig specialist (MANP) aandachtsgebied oncologische urologie & trainer positieve gezondheidszorg, consulent Transmuraal Palliatief Advies Team, JBZ
17.10 uur Thuis is het nieuwe ziekenhuis
Prof.dr. Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg en lector transmurale ouderenzorg, Amsterdam UMC locatie AMC
17.40 uur Afsluiting door de voorzitter
18.00 uur Soep met broodjes